โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นาวี บางข่า (ช้าง)
ปีที่จบ : 2539   รุ่น : 1
อีเมล์ : navy_chang@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท :
ตำแหน่ง :
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ฐท.พง.ทรภ.3

วันที่บันทึกข้อมูล : 27 พ.ค. 2559,22:33 น.   หมายเลขไอพี : 223.24.66.142


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล