โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ม.ค. 59 ประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
11 พ.ย. 58 รับการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียน
26 ต.ค. 58 ถึง 30 ต.ค. 58 ประชุมเปิดภาคเรียน และเลือกกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
19 ต.ค. 58 ถึง 23 ต.ค. 58 ทัศนศึกษาดูงาน
12 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่58
ชุดนักเรียน
29 ก.ค. 58 แข่งขันกีฬาสี
สนามโรงเรียนวัดสมหวัง ครูอนุธิดา อักษรกูล
18 มิ.ย. 58 กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
ชุดพละ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
18 มิ.ย. 58 ถึง 19 มิ.ย. 58 กิจกรรมค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร
สพป.สฎ1
11 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันไหว้ครู
07.00-09.30 น. คณะครู นักเรียนแตละห้องร่วมกันจัดพานธูปเทียน พานดอกไม้
09.30-11.30 น. กิจกรมน้อมระลึกพระคุณครู
ชุดนักเรียน นางชะอ้อน ช่วยบำรุง
05 มิ.ย. 58 "ยิ้มสดใส เด็กไทยฟันดี"
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตรวจช่องปากนักเรียน ป.1, ป.3 และ ป.6
ครูอนุธิดา อักษรกูล