โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ภาพกิจกรรม
คณะครูโรงเรียนวัดสมหวังร่วมงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า
เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 63 ณ ห้องประกายเพชร โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะครูโรงเรียนวัดสมหวังร่วมงานวันครู โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 พ.ศ.2563 สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ให้วันที่ 16 มกราคม ซึ่งเป็นวันประกาศพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช 2484 ใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้เด็กและครูหยุดในวันดังกล่าวได้ คุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พ.ศ.2488 จึงได้เริ่มจัดงานวันครูขึ้นเป็นปีแรก ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมาเพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และส่งเสริมความสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน ซึ่งในปี พ.ศ.2563 ซึ่งการจัดงานวันครู ครั้งที่ 64
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2563,09:39   อ่าน 153 ครั้ง