โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
เชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังนี้
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม เวลา 09.00-11.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับอนุบาล
                                   เวลา 13.00-15.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.1-ป.3

วันพุธที่ 25 เมษายน เวลา 09.00-11.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับ ป.4-ป.6
                           เวลา 13.00-15.30 น. ผู้ปกครองนักเรียนระดับ ม.1-ม.3
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2559,09:59   อ่าน 959 ครั้ง