โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
โครงงานคุณธรรม กลุ่มวัยสวย วัยใส ใส่ใจความดี (อ่าน 1234) 08 ธ.ค. 60
เอกสารเผยแพร่ กลุ่มเยาวชนคนพอเพียง (อ่าน 988) 05 ต.ค. 59
เอกสารเผยแพร่โครงงานคณิตศาสตร์ (อ่าน 1258) 03 ต.ค. 59
เอกสารเผยแพร่ผลงานดีเด่นของผู้อำนวยการ และสถานศึกษา (อ่าน 1186) 06 พ.ย. 58