โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ปฐมวัย

นางอารมย์ วงศ์ศรีจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นายจาตุรนค์ แก้วรักษา
ครู คศ.1