โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

สุวาณี มั่นเรืองเดช
ครู คศ.1

มาลินี เจนจิตรศิลป์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2