โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ปภาดา สุภาพรเหมินทร์
ครู คศ.2

พวงรัตน์ จันทร์เอียด
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2