โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วราพร สุวรรณสมุทร
ครู คศ.3

ภัทรา ดำคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ธีรพร จันทรโชตะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2