โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

มารศรี ศรีสมบัติ
ครู คศ.2

อนุธิดา อักษรกูล
ครู คศ.1

นางศิรินันท์ เทียนแก้ว
ครู คศ.2