โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พัฒนา อินทรกำเนิด
ครู คศ.2

ชินภัค ณ ระนอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2