โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ครูอัตราจ้าง

เสมอใจ ข่ายม่าน

รพีพร เพชรผ่อง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

ปัญจนา เกษตรสุนทร
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวชาวิณี หนูขาว
ครูธุรการ

อมรรัตน์
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1