โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ผู้บริหาร

นายสาธิต สร้างสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โครงสร้างการบริหาร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 28/05/2015
ปรับปรุง 26/09/2019
สถิติผู้เข้าชม 263808
Page Views 337113
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านแม่โมกข์ กรูด กาญจนดิษฐ์
2 โรงเรียนวัดเขานางเภา กรูด กาญจนดิษฐ์ 077-297261
3 โรงเรียนบ้านกำสนราษฎร์อุทิศ กรูด กาญจนดิษฐ์
4 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำร้อน กรูด กาญจนดิษฐ์
5 โรงเรียนอนุบาลพัชรพร กรูด กาญจนดิษฐ์ 0-7729-7186
6 โรงเรียนบ้านไสใน กรูด กาญจนดิษฐ์
7 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา กรูด กาญจนดิษฐ์
8 โรงเรียนอนุบาลขวัญชนก กะแดะ กาญจนดิษฐ์
9 โรงเรียนวัดกาญจนาราม กะแดะ กาญจนดิษฐ์
10 โรงเรียนบ้านคลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ 077408099
11 โรงเรียนบ้านม่วงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐ์
12 โรงเรียนวัดคงคาล้อม คลองสระ กาญจนดิษฐ์
13 โรงเรียนบ้านมะม่วงหวาน ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
14 โรงเรียนวัดพุฒ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
15 โรงเรียนบ้านหัวหมากล่าง ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ 0819685745
16 โรงเรียนบ้านสะพานกฐิน ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
17 โรงเรียนบ้านห้วยโศก ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
18 โรงเรียนบ้านไสตอ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์
19 โรงเรียนบ้านหัวหมากบน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
20 โรงเรียนวัดกงตาก ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
21 โรงเรียนวัดปากคู ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
22 โรงเรียนบ้านห้วยด่าน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
23 โรงเรียนบ้านไสขาม ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ 0-7745-2245
24 โรงเรียนบ้านควนราชา ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์
25 โรงเรียนวัดนิกรประสาท ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์
26 โรงเรียนวัดแสงประดิษฐ์ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ 0-7732-4545
27 โรงเรียนวัดวชิรประดิษฐ์ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ 077244202
28 โรงเรียนวัดเขาแก้ว ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์
29 โรงเรียนบ้านบ่อโฉลก ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์
30 โรงเรียนบ้านทับท้อน ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์
31 โรงเรียนบ้านวังหวาย ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์
32 โรงเรียนบ้านควนนิมิต ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์
33 โรงเรียนบ้านคลองกรูด ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์
34 โรงเรียนวัดประสพ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
35 โรงเรียนบ้านดอนสน ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
36 โรงเรียนวัดดอนยาง ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
37 โรงเรียนวัดเขาพระนิ่ม ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ 077402212
38 โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์
39 โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ (077) 227081-2
40 โรงเรียนบ้านบางสำโรง ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์
41 โรงเรียนบ้านศิลางาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
42 โรงเรียนบ้านดอนหลวง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
43 โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
44 โรงเรียนบ้านวังทองสามัคคี ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
45 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
46 โรงเรียนวัดบ้านใน ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
47 โรงเรียนวัดอุทยาราม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
48 โรงเรียนบ้านกงหนิง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์
49 โรงเรียนวัดวังไทร ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ 077-379960
50 โรงเรียนบ้านกำสนประชาสรรค์ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์
51 โรงเรียนบ้านคีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์
52 โรงเรียนบ้านหนองเปล พลายวาส กาญจนดิษฐ์
53 โรงเรียนบ้านปากกะแดะ พลายวาส กาญจนดิษฐ์
54 โรงเรียนบ้านท่าเสาเภา พลายวาส กาญจนดิษฐ์
55 โรงเรียนวัดพ่วง พลายวาส กาญจนดิษฐ์
56 โรงเรียนวัดนทีวัฒนาราม ชลคราม ดอนสัก 077-372989
57 โรงเรียนวัดชลคราม ชลคราม ดอนสัก
58 โรงเรียนบ้านปากดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก
59 โรงเรียนบ้านเขาแค ดอนสัก ดอนสัก
60 โรงเรียนบ้านน้ำฉา ดอนสัก ดอนสัก
61 โรงเรียนชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม ดอนสัก ดอนสัก
62 โรงเรียนอนุบาลชุลีกร ดอนสัก ดอนสัก
63 โรงเรียนบ้านเกาะนกเภา ดอนสัก ดอนสัก
64 โรงเรียนอนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ ดอนสัก ดอนสัก (077) 371412
65 โรงเรียนวัดสิงขร ดอนสัก ดอนสัก
66 โรงเรียนบ้านเกาะแรต ดอนสัก ดอนสัก
67 โรงเรียนบ้านห้วยเสียด ดอนสัก ดอนสัก
68 โรงเรียนชุมชนบ้านนางกำ ดอนสัก ดอนสัก
69 โรงเรียนอนุบาลขวัญยืน ดอนสัก ดอนสัก
70 โรงเรียนวัดท้องอ่าว ดอนสัก ดอนสัก
71 โรงเรียนบ้านคอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก
72 โรงเรียนวัดคีรีวง ปากแพรก ดอนสัก 077934233
73 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 9 ปากแพรก ดอนสัก
74 โรงเรียนบ้านเขาพระอินทร์ ปากแพรก ดอนสัก
75 โรงเรียนบ้านดอนเสาธง ปากแพรก ดอนสัก
76 โรงเรียนบ้านคลองคราม ปากแพรก ดอนสัก
77 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ปากแพรก ดอนสัก
78 โรงเรียนบ้านดินแดงสามัคคี ปากแพรก ดอนสัก
79 โรงเรียนวัดนอก ไชยคราม ดอนสัก
80 โรงเรียนบ้านศรีชัยคราม ไชยคราม ดอนสัก
81 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา บ้านใต้ เกาะพะงัน
82 โรงเรียนบ้านท้องนายปาน บ้านใต้ เกาะพะงัน 077445144
83 โรงเรียนบ้านหาดริ้น บ้านใต้ เกาะพะงัน
84 โรงเรียนชุมชนบ้านใต้ บ้านใต้ เกาะพะงัน 077 - 377120
85 โรงเรียนบ้านโฉลกหลำ เกาะพะงัน เกาะพะงัน
86 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ เกาะพะงัน เกาะพะงัน
87 โรงเรียนบ้านศรีธนู เกาะพะงัน เกาะพะงัน
88 โรงเรียนวัดสมัยคงคา เกาะพะงัน เกาะพะงัน
89 โรงเรียนบ้านมะเดื่อหวาน เกาะพะงัน เกาะพะงัน
90 โรงเรียนบ้านเกาะเต่า เกาะเต่า เกาะพะงัน
91 โรงเรียนวัดคีรีมาส ตลิ่งงาม เกาะสมุย
92 โรงเรียนวัดคีรีวงการาม ตลิ่งงาม เกาะสมุย
93 โรงเรียนวัดสันติวราราม ตลิ่งงาม เกาะสมุย
94 โรงเรียนบ้านบางรักษ์ บ่อผุด เกาะสมุย
95 โรงเรียนบ้านหาดงาม บ่อผุด เกาะสมุย 077414549,077422109
96 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ บ่อผุด เกาะสมุย 077-960181
97 โรงเรียนบ้านปลายแหลม บ่อผุด เกาะสมุย
98 โรงเรียนบ้านบ่อผุด บ่อผุด เกาะสมุย
99 โรงเรียนวัดบุณฑริการาม บ่อผุด เกาะสมุย
100 โรงเรียนบ้านหน้าค่าย มะเร็ต เกาะสมุย (077)424493
101 โรงเรียนวัดนาราเจริญสุข ลิปะน้อย เกาะสมุย 077423240
102 โรงเรียนบ้านดอนธูป ลิปะน้อย เกาะสมุย
103 โรงเรียนวัดคุณาราม หน้าเมือง เกาะสมุย
104 โรงเรียนวัดประเดิม หน้าเมือง เกาะสมุย
105 โรงเรียนวัดกลาง หน้าเมือง เกาะสมุย 077424495
106 โรงเรียนบ้านอ่างทอง อ่างทอง เกาะสมุย
107 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย อ่างทอง เกาะสมุย 077-421129
108 โรงเรียนวัดแจ้ง อ่างทอง เกาะสมุย (077) 421016
109 โรงเรียนบ้านเกาะพลวย อ่างทอง เกาะสมุย
110 โรงเรียนทีปราษฏร์พิทยา แม่น้ำ เกาะสมุย
111 โรงเรียนบ้านแหลมหอย แม่น้ำ เกาะสมุย
112 โรงเรียนวัดภูเขาทอง แม่น้ำ เกาะสมุย
113 โรงเรียนบ้านดอนเกลี้ยง ขุนทะเล เมือง
114 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง ขุนทะเล เมือง 077355500
115 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี ขุนทะเล เมือง
116 โรงเรียนบ้านซอย 2 ขุนทะเล เมือง 077-355598
117 โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขุนทะเล เมือง 077-297720
118 โรงเรียนบ้านซอย 10 ขุนทะเล เมือง
119 โรงเรียนบ้านควนยูง ขุนทะเล เมือง
120 โรงเรียนวัดแหลมทอง คลองฉนาก เมือง
121 โรงเรียนวัดนทีคมเขต คลองฉนาก เมือง
122 โรงเรียนบ้านทอนหญ้าปล้อง คลองน้อย เมือง 0895887323
123 โรงเรียนวัดบุญบันเทิง คลองน้อย เมือง
124 โรงเรียนธิดาแม่พระ ตลาด เมือง
125 โรงเรียนอนุบาลกุลบุตร ตลาด เมือง
126 โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย (อนุบาลสาวนสารภี) ตลาด เมือง
127 โรงเรียนอนุบาลจอย ตลาด เมือง
128 โรงเรียนเรืองดรุณีวิทยา ตลาด เมือง
129 โรงเรียนเทพมิตรศีกษา ตลาด เมือง
130 โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก ตลาด เมือง
131 โรงเรียนยุวศึกษา บางกุ้ง เมือง 077-212968
132 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต บางกุ้ง เมือง 077273501
133 โรงเรียนบ้านสันติสุข บางกุ้ง เมือง
134 โรงเรียนวัดท่าทอง บางกุ้ง เมือง
135 โรงเรียนบ้านโพหวาย บางกุ้ง เมือง 077285603
136 โรงเรียนบ้านคลองสุข บางชนะ เมือง
137 โรงเรียนวัดประสิทธาราม บางชนะ เมือง
138 โรงเรียนวัดโชติการาม บางโพธิ์ เมือง
139 โรงเรียนวัดบางใบไม้ บางใบไม้ เมือง 077-286739
140 โรงเรียนวัดชลธาร บางไทร เมือง
141 โรงเรียนวัดบางกล้วย บางไทร เมือง
142 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี มะขามเตี้ย เมือง
143 โรงเรียนอนุบาลนลินี มะขามเตี้ย เมือง
144 โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์ มะขามเตี้ย เมือง
145 โรงเรียนบ้านบางใหญ่ มะขามเตี้ย เมือง
146 โรงเรียนวัดกลางใหม่ มะขามเตี้ย เมือง
147 โรงเรียนบ้านท่าเพชร มะขามเตี้ย เมือง
148 โรงเรียนมานิตานุเคราะห์ มะขามเตี้ย เมือง
149 โรงเรียนบ้านสุชน มะขามเตี้ย เมือง
150 โรงเรียนสัมพันธศึกษา มะขามเตี้ย เมือง
151 โรงเรียนประถมตวงวิชช์ มะขามเตี้ย เมือง
152 โรงเรียนอนุบาลวิตรา มะขามเตี้ย เมือง
153 โรงเรียนอนุบาลค่ายวิภาวดีรังสิต มะขามเตี้ย เมือง
154 โรงเรียนวัดบ้านดอน มะขามเตี้ย เมือง
155 โรงเรียนชุมชนวัดสุนทรนิวาส วัดประดู่ เมือง
156 โรงเรียนวัดสมหวัง วัดประดู่ เมือง 077-409021
157 โรงเรียนอนุบาลบูรณประภา วัดประดู่ เมือง
158 โรงเรียนบ้านบางชุมโถ วัดประดู่ เมือง
159 โรงเรียนประดู่พิทยาคม วัดประดู่ เมือง