โรงเรียนวัดสมหวัง
หมู่ที่ 8 ถนนโกเตง-ภูธร 8 บ้านสมหวัง  ตำบลวัดประดู่  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
เบอร์โทรศัพท์ 077-409021
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องข้อมูลสารสนเทศ
ชื่อนักเรียน : โครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2562,22:13   อ่าน 238 ครั้ง
ชื่อผลงาน : บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : ครูมัลลิกา ชุมทอง
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2561,15:57   อ่าน 116 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : วัยสวย วัยใส ใส่ใจคุณธรรม
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2561,12:31   อ่าน 251 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เกมรถถังบวกเลขหรรษา
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2560,01:58   อ่าน 266 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2558,13:17   อ่าน 431 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
ชื่อนักเรียน : เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 2558,13:07   อ่าน 408 ครั้ง